Περισότερα:
Πανταζή Α. (2014). Σενάριο Διδασκαλίας: Πλησιάζουμε, απομακρυνόμαστε … διαγράφουμε κύκλους. Ε.Μ.Ε. Αστρολάβος τ 21, σ. 17-37.